Everything is possible
773 693 460info@audire.cz

Personální služby

Externí personální poradenství ve všech oblastech personálního řízení

a)    COACHING
             (pro různé úrovně manažerů)
    
b)     PERSONÁLNÍ AUDIT
             (kompletní analýza HR procesů)
 
c)     PRŮZKUMY ODMĚŇOVÁNÍ
             (srovnávací analýza kompenzačních podmínek na trhu práce)
 
d)     SYSTÉMY BENEFITŮ
             identifikace vhodné   volby   firemních   benefitů s ohledem   na   typ   a charakter 
             společnosti
 

Vyhledání a dodání kandidátů na manažerské pozice

       a)   detailní analýza a vymezení pracovní pozice.
       b)   představení vhodné možnosti hledání kandidátů
       c)   výběr nejvhodnějších uchazečů
       d)   představení uchazečů zástupcům spol.
 

Zprostředkování kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí

       a)    analýza potřeb, charakteristika hledaných pracovních pozic
       b)    zajištění personálu ze zahraničí vč. jejich povolení k pobytu i práci
       c)    jednání s úřady práce i  cizineckou policií
       d)    dohoda o podmínkách a odpovědnostech
  
 
  

© Audire, s. r. o. 2020 Všechna práva vyhrazena.

Návrh a realizace www.pmmedia.cz