Everything is possible
773 693 460info@audire.cz

Personální audit

Slouží jako nezávislé posouzení využití lidských zdrojů a vhodné skladby stávajících zaměstnanců.

Cílem je identifikace slabých míst organizační struktury, podpora řízení zdrojů a optimalizace mzdových nákladů.

  • je nástrojem, který Vám poskytne nezávislou a objektivní analýzu, hodnocení činností a procesů ve Vaší společnosti, které se týkají kvality optimálního množství a efektivního využití Vašich lidských zdrojů v návaznosti na strategii a cíle společnosti
  • výsledky personálního auditu Vám pomohou efektivněji naplnit strategii Vaší společnosti v oblasti plánování, rozvoje lidských zdrojů a personální politiky Nabízíme zpracování systému hodnocení zaměstnanců, systému odměňování a motivování, návrhy kariérních plánů, vyhledávání personálních zdrojů, vzdělávání a rozvoj pracovníků.

Cílem personálního auditu je získat ucelený přehled o požadavcích na kvalifikaci, znalosti a dovednosti zaměstnanců spojených s výkonem konkrétního pracovního místa. Posouzení aktuálních hierarchických vazeb uvnitř společnosti v návaznosti na funkční náplň jednotlivých pracovních pozic a to vše ve vztahu k dlouhodobým záměrům společnosti.

Manažerský audit je zaměřen na posouzení celkové kvalifikace stávajícího manažerského týmu společnosti nebo jeho členů. Hodnotí rozvojový potenciál jednotlivce nebo týmu vzhledem k cílům a úkolům, které před manažery stojí. Výchozím krokem je analýza aktuální situace společnosti, vymezení strategií a jejich převedení do požadavků na jednotlivé manažery. Na tento krok navazuje vlastní hodnocení řídícího týmu podniku a na něm založený návrh opatření týkajících se rozvoje pracovních zdrojů, zavedení nových forem motivace, přijímání nových pracovníků nebo provedení restrukturalizace. Poslední krok je většinou spojen s návrhy na zdokonalení organizační struktury společnosti.

Personální poradenství

zabýváme se výběrem specialistů na manažerské pozice v oborech obchod a marketing, finance,účetnictví, logistika, gastronomie, výroba.

Naší cílovou skupinou jsou profesionálové, kteří hledají osobní přístup, diskrétnost a partnera v oboru.

© Audire, s. r. o. 2019 Všechna práva vyhrazena.

Návrh a realizace www.pmmedia.cz