Everything is possible
773 693 460info@audire.cz

HR SERVICE PRO FIRMY

• Hledáte experta pro provedení změn ve Vaší společnosti? • Potřebujete realizovat specifický projekt? • Potřebujete neprodleně nahradit managera ?

INTERIM  MANAGER

Interim manager je osoba, kterou si společnost najme, aby v určitém časovém horizontu vyřešila předem jasně definovaný úkol. Po dobu působení ve společnosti má interim manager stanovený cíl a definované pravomoci.

Jedná se o velmi zkušené managery, které si společnosti najímají právě pro jejich specifické odborné znalosti, které mají firmě pomoci projít důležitou změnou nebo vyřešit strategický projekt.
 
Výhodou je nestrannost, odbornost a dosažení cíle v předem dohodnutém termínu.

Interim manager je schopen ve velmi krátké době analyzovat situaci ve firmě a zjistit krizová místa, čímž lze předejít  ztrátám a problémům. Důkladná analýza je vždy základem  práce interim managera. Z ní pak vychází  doporučení pro klienta, která jsou vedena vždy snahou o maximální možnou efektivitu klientova zadání  a  zároveň vyvarování se zbytečných jednání a nákladů, pokud není možno dosáhnout zadaných cílů.
 
Klient ve většině případů dostane společně s analýzou situace doporučení, jak dál postupovat a nástin toho, v čem mu můžeme poskytnout naše služby.
Nabízíme:
  1. Vyřešení vztahů s věřiteli, odkoupení a započtení pohledávek za věřiteli, popření jejich pohledávek, uzavření příslušných dohod - o narovnání apod.,
  2. Rychlé získání likvidních prostředků od dlužníků, z cizích zdrojů nebo prodejem věcí, práv a pohledávek z majetku firmy,
  3. Vyhledání vhodného investora - zprostředkování a zajištění jeho vstupu do společnosti,
  4. Urovnání vztahů mezi společníky a členy vedení
  5. Vyřešení vztahů vůči zaměstnancům

© Audire, s. r. o. 2020 Všechna práva vyhrazena.

Návrh a realizace www.pmmedia.cz