Everything is possible
773 693 460info@audire.cz

Doklady potřebné k vyřízení půjčky

Zaměstnanec:

 • Kopie pracovní smlouvy
 • Originál potvrzení o příjmu na jakémkoliv bankovním formuláři, ne starší 1 měsíce
 • Dva originální výpisy z účtu za poslední 2 měsíce
 • Kopie dvou dokladů totožnosti okopírované z obou stran, souhlas s jejich pořízením
 • Kopie dokladu o zaplacení SIPA nebo paušálního telefonu stará max. 2 měsíce
 • Popřípadě výměr mateřské dovolené, sociální dávky, rozsudek o výživném nebo další zdroj příjmů

Podnikatel:

 • Kopie daňového přiznání za poslední dva roky
 • Kopie živnostenského listu
 • Dva originální výpisy z účtu za poslední 2 měsíce
 • Kopie dvou dokladů totožnosti okopírované z obou stran souhlas s jejich pořízením
 • Kopie dokladu o zaplacení SIPA nebo paušálního telefonu stará nejdéle 2 měsíce
 • Výpis bezdlužnosti u FÚ,České správy sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny

Doklady k nemovitosti:

 • Aktuální list vlastnictví
 • Kopie nabývacího titulu
 • Odhad
 • Snímek katastrální mapy
 • Veškeré podklady k exekuci (zástavě)
   

© Audire, s. r. o. 2019 Všechna práva vyhrazena.

Návrh a realizace www.pmmedia.cz