Everything is possible
773 693 460info@audire.cz

Procesní audit

Nabízíme zpracování procesních auditů za účelem identifikace slabých míst, která negativně ovlivňují výkonnost společnosti. Na základě detailní analýzy navrhneme optimalizaci vybraných procesů a organizační struktury. Zavedením procesního řízení dochází k zefektivnění fungování procesů, kdy jsou odstraněny nadbytečné aktivity a zprůhledněny vazby uvnitř organizační struktury společnosti.

Standartizace pracovních postupů umožňuje garanci opakovatelnosti úrovně kvality a její kontrolovatelnost.

Odstranění rezerv a slabých míst v procesech je velmi náročnou fází změny podnikové kultury. Musí být nastaven výkonný motivační systém, postavený na reálných procesech.

Procesy

Zvyšování výkonnosti a změna chování je pro přežití firem v nových podmínkách nezbytná. Klíčovou roli při hledání a analýze úzkých míst má procesní přístup.

Modely

TOC ( Theory of Constraints)

metoda zvyšování výkonnosti firmy, která přináší zásadní podnět v oblasti chování (strategie) firmy.

Strategie firmy určuje priority, pravidla a další vzorce chování. Podniková strategie je silně závislá na kvalifikaci řídících pracovníků a způsobu řízení firmy. Většinou je klíčovým faktorem úspěšnosti firem právě to, jak rychle dokáží překonat nevyhovující způsoby myšlení a způsoby hodnocení ekonomické efektivnosti.

Business Process Reengineering (BPR)

jednorázové změny při optimalizaci procesů uvnitř organizace. Na základě přehledného grafického a slovního vyjádření umožňuje procesní model posoudit stav, navrhnout nové a zlepšit existující procesy.

Continuous Process Improvement (CPI)

nepřetržité zdokonalování procesů organizace.

© Audire, s. r. o. 2019 Všechna práva vyhrazena.

Návrh a realizace www.pmmedia.cz