Everything is possible
773 693 460info@audire.cz

Interní audit

Hlavním cílem interního auditu je pomáhat členům managementu a vedení ve výkonu jejich funkcí. Pro tento účel jim interní audit předkládá analýzy, doporučení, rady a další informace o zkoumaných činnostech organizace. Činnost interního auditora je vykonávána na základě ročního plánu, který je průběžně aktualizován podle měnících se priorit společnosti.

Outsourcing / Co-sourcing procesů

Přední firmy ve světě soustřeďují své zdroje na hlavní podnikatelskou činnost a outsourcing je důležitý nástroj pro zlepšení jejich výkonnosti a získání konkurenční výhody.

Důležitým krokem na cestě rozhodování, které procesy mohou být nakupovány zvenčí je rozlišení mezi činností, která je klíčová pro dlouhodobý úspěch firmy a vedlejšími činnostmi. Klíčem pro úspěch spolupráce je měření výkonnosti.

Přínos outsourcingu:

  1. Možnost soustředit se na hlavní podnikání
  2. Odbourání nákladů na mzdy a provoz technologií
  3. Posouzení kvality služeb / procesů nestranným poradcem

Přínos interního auditu:

  • provádí audit dodržování stanovené strategie (dodržování plánů a postupů)
  • poskytuje ujištění o přiměřenosti a účinnosti řízení rizik
  • předkládá doporučení vedoucí ke zlepšení efektivnosti procesů
  • provádí audit věrohodnosti, přesnosti a spolehlivosti účetních a provozních dat
  • hodnotí efektivnost vynakládání a využívání zdrojů společnosti
  • provádí kontrolu aktiv společnosti

© Audire, s. r. o. 2019 Všechna práva vyhrazena.

Návrh a realizace www.pmmedia.cz