Everything is possible
773 693 460info@audire.cz

Forenzní audit

Prověřování interních řídících aktů společnosti, pravidel, směrnic a pracovních postupů a jejich soulad s platnou legislativou.

Prověření kontrolních mechanizmů a systémů především v oblasti finančního řízeni (účetnictví, reporting, smluvní agenda) a podpůrných procesů.

Hloubkové prověření specifických oblastí s větší mírou rizika případného podvodného či nestandardního jednání, zejména finance a účetnictví, nákup a uzavírání smluv, prodej, zaměstnanecké výhody, logistika a řízení zásob.

Posouzení obchodních a finančních transakcí za vybrané časové období a jejich případný nesoulad s platnou legislativou, interními řídícími akty společnosti koncového zákazníka, etickými principy v daném oboru podnikání či „best practise“.

Prověření vybraných dodavatelů a obchodních partnerů na případnou existenci střetu zájmů.

Přínosy forenzního auditu:

  1. Upozornění na nestandardní transakce
  2. Odhalení podvodných jednání a zamezení vzniku (popřípadě navýšení) finančních i materiálových škod
  3. Odhalení slabin kontrolního systému

© Audire, s. r. o. 2019 Všechna práva vyhrazena.

Návrh a realizace www.pmmedia.cz