Everything is possible
773 693 460info@audire.cz

Ekonomické poradenství


 • Účetní audit

  Nabízíme audit účetní závěrky, zpracování účetních výkazů dle pravidel US GAAP, IAS/IFRS, daňové poradenství, vedení účetnictví, služby poradenské linky, zpracování mezd, znalecké posudky.

 • Procesní audit

  Nabízíme zpracování procesních auditů za účelem identifikace slabých míst, která negativně ovlivňují výkonnost společnosti. Na základě detailní analýzy navrhneme optimalizaci vybraných procesů a organizační struktury. Zavedením procesního řízení dochází k zefektivnění fungování procesů, kdy jsou odstraněny nadbytečné aktivity a zprůhledněny vazby uvnitř organizační struktury společnosti.

 • Forenzní audit

  Prověřování interních řídících aktů společnosti, pravidel, směrnic a pracovních postupů a jejich soulad s platnou legislativou.

 • Interní audit

  Hlavním cílem interního auditu je pomáhat členům managementu a vedení ve výkonu jejich funkcí. Pro tento účel jim interní audit předkládá analýzy, doporučení, rady a další informace o zkoumaných činnostech organizace. Činnost interního auditora je vykonávána na základě ročního plánu, který je průběžně aktualizován podle měnících se priorit společnosti.

© Audire, s. r. o. 2019 Všechna práva vyhrazena.

Návrh a realizace www.pmmedia.cz